Support NS-HandyCab

Prevoz nepokretnih, teško pokretnih i osoba sa invaliditetom, kao i osoba sa posebnim potrebama u gradu, zemlji i inostranstvu. Proverite kako to rade profesionalci kojima je ČOVEK na 1. mestu.

Prvi u Srbiji - od 2007. godine

Support NS-Handycab je osnovano 2007. godine i to je  prvo preduzeće u Srbiji  čija je osnovna delatnost prevoz nepokretnih, teško pokretnih i osoba sa invaliditetom, kao i osoba sa posebnim potrebama u gradu, zemlji i inostranstvu.

Danas, Handycab je preduzeće koje je u potpunosti, zahvaljujući  obučenim ljudima (većina medicinske struke) i opremi, spremno da se uhvati u koštac sa svim zahtevima koje korisnici stave pred nas – od prevoza najtežih bolesnika sa najnepristupačnijih mesta u bilo koje vreme, preko svakodnevnog prevoza u školu, na posao, pa sve do adaptacije vozila za prevoz korisnika invalidskih kolica.

  • PREVOZ OSOBA U INVALIDSKIM KOLICIMA (VAŠIM ILI NAŠIM)
  • SANITETSKI PREVOZ SA/BEZ MEDICINSKE EKIPE
  • RENTIRANJE INVALIDSKIH KOLICA I DRUGIH POMAGALA
  • USLUGE ASISTENCIJE PRI TRANSPORTU OSOBA
Usluge
Handycab NS

- Osoba u invalidskim kolicima (vašim ili našim)

- Nepokretnih osoba u gradu, zemlji i inostranstvu

Handycab NS

- Rentiranje ortopedskih pomagala

Handycab NS
Plaćanje

- Mogućnost plaćanja na rate i na račun.